Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

hopefulness
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaazalia azalia
hopefulness
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaazalia azalia
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaazalia azalia
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viaazalia azalia
hopefulness
8872 ffdd 500
Struck by Lightning
hopefulness
6644 81c4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1687 9953
hopefulness
hopefulness
3053 3a91 500
Reposted fromfapx fapx viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

September 25 2017

hopefulness
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viaazalia azalia

July 05 2017

hopefulness

June 25 2017

hopefulness
6890 ec6a 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

June 19 2017

hopefulness
hopefulness
5720 e6f9 500
Reposted fromgrandma grandma
hopefulness
5722 23d2 500
Reposted fromgrandma grandma

June 18 2017

hopefulness
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
hopefulness
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1357 2ac7 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...