Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

hopefulness
hopefulness
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Sponsored post
feedback2020-admin
hopefulness
hopefulness
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
hopefulness

March 02 2017

hopefulness

March 01 2017

hopefulness
hopefulness
hopefulness

July 08 2015

hopefulness
hopefulness
hopefulness
hopefulness
hopefulness
hopefulness
7498 5da7
Reposted fromoddychajmna oddychajmna
hopefulness
-Boże, najwspanialsze uczucie świata, zdjąć bluzkę z nowego ciała. Ale ci zazdroszczę.
Nie ma czego, pomyślał Szacki, który poznał już, co znaczy fizjologiczny seks, i- jak każdy mężczyzna- zachował prawdę o nim dla siebie. Prawdę o tym, że ciało sprowadzone do ciała składa się z samych irytujących niedoskonałości. Kwaśnego zapachu, nieforemnych piersi w brzydkim staniku, pryszczy na dekolcie, rozstępów wokół pępka, spoconej krawędzi majtek, włażących między zęby włosów łonowych, odcisku z boku małego palca u nogi i krzywego paznokcia.
— "Ziarno prawdy" Z.Miłoszewski
Reposted fromwysypiskosmieci wysypiskosmieci
hopefulness
7701 86f2
Reposted fromolakocie olakocie
hopefulness
4977 a9ee
Reposted fromdelain delain
hopefulness

Samotność mnie przygnębia, ale nie zamierzam przez to pakować się w związki bez grama miłości. Pragnę się zakochać, ale tym razem z wzajemnością, bez kłamstw. Chcę zaznać szczęścia w związku z kimś, kto również kocha mnie i nie ma w planach ranić mnie za każdym razem.

— dokładnie
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
hopefulness
5849 18ee 500
Reposted fromsunlovers sunlovers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...